Бизнес

  

Законът за концесиите бе приет окончателно

PlovdivWeek на 25/01/2017, 00:41

Източник: www.dnevnik.bg
След три опита за събиране на кворум и гласуване в продължение на две пленарни заседания парламентът окончателно прие Закона за концесиите, съобщи "Фокус".Днешното извънредно заседание на Народното събрание е едно от последните след като в петък парламентът ще бъде разпуснат след днешния указ на президента Румен Радев.Според закона морските плажове ще се отдават на концесия за срок до 20 години, като на концесионера се възлага да осигурява водното спасяване, обезопасяването на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на плажа. Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на туризма. От концесионера се изисква да осигури свободен и безплатен достъп на морския плаж и да постави указателни табели със схеми на отделните зони и условия на концесията. Депутатите решиха министърът на туризма да може да отдава морските плажове или части от тях под наем за срок от 5 години, при условие, че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на закона.Парламентът прие максималният срок на концесия за ползване да не може да бъде по-дълъг от 25 години, освен ако със специален закон не е предвиден друг срок. Предвижда се, когато определеният максимален срок за концесия за строителство или за концесия за услуги е 35 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер да може да се открие след решение на Народното събрание. За общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният максимален срок е 20 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер да може да се открие след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците.Според приетия Закон за концесиите министър или кмет на община, който наруши принцип за възлагането на концесия, включително когато не е осигурил публикуване на обявлението за откриване на процедурата, ще се наказва с глоба 2% от стойността на концесията, с включено ДДС, но не повече от 50 хил. лева.В закона се въвеждат запазени концесии, при които най-малко 30% от работниците са хора с увреждания или в неравностойно положение. Те се изпълняват по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Поставя се условие, когато концесия бъде определена за запазена, това да се посочва в обявлението за концесията или в обявлението за предварителна информация.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...