Бизнес

  

При фалит на туроператор застрахователите да плащат обезщетения до 3 месеца, предвиждат промени

PlovdivWeek на 30/12/2016, 16:41

Източник: www.dnevnik.bg
При фалит на туроператор или туристически агент застрахователят има срок от три месеца да покрие претенцията по застраховката "Отговорност на туроператора". Това предвиждат промени в Закона за туризма, които се публикувани за обществено обсъждане, съобщиха от ресорното министерство.В проекта се предвижда още към ведомството да се създаде контролен орган, ред за управление на националните курорти, туристическите пътеки да се обвържат с европейската мрежа, да се увеличат източниците на приходи за развитие на туризма в общините и др.Когато туроператор фалираЗа да се повиши качеството и сигурността на услугите, се въвеждат допълнителни изисквания към туроператорите и туристическите агенти. Всеки туроператор ще бъде задължен и да предоставя номер и дата на сертификата за сключена застраховка "Отговорност на туроператора", който ще бъде вписан в Националния туристическия регистър, като потребителите ще могат да проверят това онлайн през сайта на министерството. Издаденият от застрахователя сертификат, който туроператорът предоставя на потребителя, задължително ще съдържа данни, освен за размера на застрахователната сума, и за срока и начина наплащане на застрахователната премия.Въвежда се изрично задължение за туроператора в случай на неизпълнение на сключен договор за организирано туристическо пътуване да възстанови на потребителя платената сума за непредоставената услуга, а при обявена неплатежоспособност - да откаже в писмен вид. При фалит застрахователят трябва да изплати обезщетенията до 3 месеца.Нов контролен органРазширяват се и контролните функции на министъра на туризма, като от 2017 г. се предвижда да заработи специализирано звено за контрол към министерството. То ще проверява и в случай на нарушения ще налага глоби и имуществени санкции, както и принудителни административни мерки - прекратяване и понижаване категорията на туристически обекти, временно затваряне или забрана на достъпа до туристически обект, заличаване регистрацията на туроператори и туристически агенти. То ще упражнява контрол за изпълняване на изискванията за поддържане на туристическите атракции както и за воденето на регистрите от отговорните и извършването на вписванията в Единната система на туристическа информация.Въвеждат се и правила за оценяване качеството на предоставяните туристически услуги и ежегодно връчване на "Етикет за качество", които ще бъдат разработени съвместно с националните браншови туристически организации.Промените предвиждат да се напишат две нови наредби, които да регламентират конкретни правила за изграждане, експлоатация и техническа безопасност на басейни и водни атракциони. Те трябва да се одобрят от Министерски съвет по предложение на Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката.С промените в закона, Регистърът на туристическите атракции ще стане част от Националния туристически регистър. Описани са условията, на които да отговарят туристически атракции, които подлежат на вписване в нег в регистъра. Въвеждат се единни стандарти за указателните табели за атракциите, информацията, която трябва да съдържат и тяхното графично оформление, като детайлизираните изисквания ще бъдат разписани в отделна наредба.Браншовите сдружения да се окрупнятПредвижда се вписаните в Националния туристически регистър браншови, професионални и продуктови туристически сдружения да се обединяват в национални туристически сдружения. Въведените условия и ред за признаване на дадено национално туристическо сдружение за представително на национално равнище предвиждат това да става с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма за срок от 4 години. Критериите, редът и начинът за установяване на съответствие с критериите за представителност ще се определят с наредба към закона. По този начин ще се преодолее голямата фрагментираност в сектора и ще се подобри комуникацията между бизнеса и държавата, обясняват мотивите си от министерството.С ненаписана още наредба се очаква туристическите пътища/пътеки в страната да са обвързани в единна национална и европейска мрежа, съгласно единни международни стандарти. Наредбата ще трябва да определи също реда, условията и стандартите на маркировката и поддържането на националната мрежа.Общините - повече пари, курортите - с ново ръководствоПромените в Закона за туризма предвиждат да се увеличат източниците на приходи в общините за целево финансиране на програмите им за развитие на туризма. Планира се таксите за категоризация на туристически обекти и други такси, и глоби да се насочат целево за финансиране на програмите за развитие на сектора. По този начин общините ще бъдат пряко ангажирани с развитието на туристическия отрасъл, а инвестициите в сектора ще нараснат, което ще осигури и по-добри услуги на потребителите.Сред новите моменти в промените на закона са разработването на регламент за националните курорти. В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начинът за обявяване на дадено селищно образувание за национален курорт. Това ще става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Предвижда се и разписването на Наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, а в тяхното ръководство ще бъдат включени и представители на собственици на туристически обекти.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...