Бизнес

  

Правоспособните ски учители ще бъдат вписвани в онлайн регистър

PlovdivWeek на 30/12/2015, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
Предвижда се създаване на Списък на правоспособните ски учители, който ще е част от Националния туристически регистър и ще бъде достъпен онлайн. Това е заложено в нов Регламент за упражняване на професията ски учител, подготвян от Министерството на туризма и публикуван днес на сайта на ведомството.Изискванията са разписани в проект на , която беше публикуваха днес за обществено обсъждане. Съществуването на този документ е предвидено в сега действащия Закон за туризма и в неговите предходни версии, но никога досега не е бил разписван и приеман, уточняват от министерството. Идеята на регистъра с действащите ски учители е всеки да може да провери правоспособността на обучаващия го ски учител и да бъде сигурен в неговите компетенции и умения.Регистърът ще съдържа имената и данните за контакт на ски учителя (адрес, телефон, електронна поща); извършените промени във вписаните обстоятелства; номер на идентификационната карта; заповедта за вписване и съответно заличаване.След включването в регистъра министърът на туризма ще издава на вписаното лице идентификационна карта, която ски учителите ще са длъжни да я носят на видно място.В проекта за регламент са разписани още критериите, на които трябва да отговарят лицата, които искат да положат изпит за придобиване на правоспособност за ски учител в страната.Предвижда се ски учителите да имат специализации по алпийски ски, ски бягане и сноуборд, за които ще се получава удостоверение за правоспособност. Тя ще се определя по нива във възходяща градация - "А"; "Б" и "С".Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за професията ски учител, ще се извършва в курсове. Те ще се организират и провеждат от професионални туристически сдружения, членове на реципрочни международни организации и от други юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да извършват обучение.Обучението ще се осъществява по учебна програма и план, разработени от професионалните туристически сдружения като обучаващи организации, в съответствие със стандартите, нормите и препоръките на Международната асоциация на професионалните ски учители ІSІА и ще се утвърждават от нея.Изпитите ще бъдат практически и по теория. Кандидатите с резултат "издържал" и на двата изпита ще получават удостоверение за правоспособност, издадено от съответната обучаваща организация.Министерството на туризма е започнало срещи за обсъждане на текста на наредбата с най-заинтересованите неправителствени организации в тази сфера, информират от ведомството. С днешното му публикуване от там целят привличането на по-голямо внимание към наредбата и получаване на по-голям брой мнения от неправителствения сектор.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...