Бизнес

  

Печалбата на банките в края на ноември нараства до 931 млн. лева

PlovdivWeek на 31/12/2015, 00:40

Източник: www.dnevnik.bg
Към края на ноември печалбата на банките в страната възлиза на общо 931 млн. лв., съобщи БТА, като цитира данни на Българската народна банка (БНБ). Коефициентът на ликвидност на банките се повишава до 34.80%, като ликвидните активи се увеличават с 689 млн. лв. до 25.9 млрд. лв.Растежът е формиран главно при паричните средства и паричните салда при БНБ, които заемат 56.7 на сто в структурата на ликвидните активи. Спрямо края на октомври е начислена допълнителна обезценка на кредитите и вземанията за 86 млн. лв., като обезценката от началото на 2015 г. достига 739 млн. лв.Активите на банковата система нарастват през ноември със 768 млн. лв. и в края на месеца възлизат на близо 86.3 млрд. лв. Делът на петте най-големи банки в общите активи е 57.4%. Най-голямо абсолютно увеличение е налице при парите и паричните салда в централни банки и другите влогове на виждане, които достигат 17.0 млрд. лв., или почти 20% от балансовото число на банковата система.Портфейлите с финансови активи също нарастват. Притежаваните от банките дългови и капиталови инструменти се увеличават с 1.2 на сто, а техният дял в активите се запазва 13.3%. Растежът се дължи на дългови книжа, емитирани от сектор държавно управление.В кредитния портфейл на банковата система по-съществено месечно нарастване бележат кредитите за нефинансови предприятия (с 321 млн. лв.). Увеличение е отчетено и при вземанията от други финансови предприятия и от сектор държавно управление.Сумата на депозитите в банковата система в края на ноември възлиза на 73.1 млрд. лв. Значителен прираст е отчетен при ресурса от нефинансови предприятия - 626 млн. лв. Продължава увеличението на средствата от домакинства, които през отчетния месец нарастват с 365 млн. лв. и представляват 59.8 на сто от общите депозити в банковия сектор.Към 30 ноември балансовият капитал на банковата система е 11.3 млрд. лв., като бележи месечен растеж със 17 млн. лв.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...