Бизнес

  

Общините подобрили финансите си и събирането на данъци през 2016 г.

PlovdivWeek на 09/03/2017, 00:40

Източник: www.dnevnik.bg
През изтеклата година общините са подобрили финансите си и събираемостта на данъците. Това показва анализ на Министерството на финансите.По-малко общини имат нужда от оздравяванеПрез 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване спрямо 2015 г. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства през 2016 г. спрямо 2015 г. от страна на редица общини, сочи анализът.През 2016 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 60, което представлява 22.6% от всички общини на територията на страната, при 156 за 2015 г. (или 58.8% от общините).През 2016 г. се повишава средното равнище на събираемост на данък недвижими имоти и данък превозни средства. При данъка върху имотите събираемостта се покачва от 68.32% на 73.43%, а при този върху автомобилите - от 63.40% на 69.58%.Според анализа основен фактор за подобряване на този показател са въведените механизми в общините за наблюдение и контрол върху приходите. 32 са общините, които се очаква да влязат в процедура по оздравяване през тази година, при 36 през 2016 година. През 2017 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване 15 общини, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати.На този етап са предоставени от Министерството на финансите безлихвени заеми за оздравяване на две общини – Перник за 4 млн. лв. и Белово за 2 млн. лева. От министерството съветват общините да влязат в процедура по оздравяване дори и при индикации за проблеми, а не след като са налични поне три показателя за това.Нови електронни услуги, но не съвсемОт министерството посочват и че още се развива Системата за обмен на информация, която предстои да осигури нова услуга за физически и юридически лица. Тя дава възможност за електронно подаване през портала на Националната агенция за приходите с издаден от нея ПИК и електронен подпис на най-често използваните три декларации по Закона за местните данъци и такси.От началото на февруари услугата се предоставя пилотно за физически и юридически лица на територията на Столичната община, като са активирани двете декларации – за притежаван лек автомобил и за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили и съответните им коригиращи декларации.Поетапно към услугата ще бъдат включвани и други общини. В портала на НАП ще бъде добавена и декларацията за данъка върху недвижимите имоти - новопостроени или придобити. В експлоатация е и онлайн система за справка за местни данъци и такси, която чрез сайта на приходната агенция дава информация за задълженията на фирми и граждани към над 200 общини в страната. Услугата вече е надградена и позволява и онлайн плащания към 5 от най-големите общини в страната.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...