Бизнес

  

Министерството на финансите пласира успешно книжа при рекордно ниска доходност

PlovdivWeek на 24/01/2017, 16:41

Източник: www.dnevnik.bg
Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в левове, с падеж 25 юли 2027 година, съобщиха от ведомството.На проведения на 23 януари аукцион са пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1.76 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 211 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 4.22.Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 134 базисни пункта. Постигнатата доходност и спред са рекордно ниски за книжа в този матуритетен сегмент, посочват от ведомството. От страна на участниците е отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили пенсионните и гаранционни фондове, които традиционно проявяват засилен интерес към дългосрочните ДЦК - 45.03%, следвани от банките с 41.60% и общозастрахователните и животозастрахователните дружества с 13.37%статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...