Бизнес

  

Дефицитът за 2015 г. ще е 2.66% от БВП

PlovdivWeek на 31/12/2015, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
Дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа за 2015 г. да възлезе на около 2.287 млрд. лв. или 2.66% от прогнозния БВП, сочат предварителните данни на Министерството на финансите.През 2014 г. дефицитът беше 3.73 млрд. лв. (3.7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1 процентен пункт, се казва в съобщение на ведомството.По предварителни данни и оценки приходите и помощите по КФП за 2015 г. се очаква да бъдат в размер на 32.263 млрд. лв., като спрямо 2014 г. се отбелязва ръст от 9.7% (2.854 млрд. лв.).Отнесени към брутния вътрешен продукт приходите по консолидираната фискална програма нарастват от 35.2% от БВП за 2014 г. на 37.5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2.3 процентни пункта. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 2.097 млрд. лв. и 757.7 млн. лв.В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с близо 1,9 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1 млрд. лева спрямо същия период на предходната година, като само приходите от акцизи нарастват с около 0.5 млрд. лева (12 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други.Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 34.55 млрд. лв., което е близо до годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 32.482 млрд. лв.Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946.4 млн. лв.,статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...