Бизнес

  

Бизнес климатът се влошава през декември

PlovdivWeek на 30/12/2015, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
През декември 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравнение с ноември, съобщи Националният статистически институт. Това се отдава на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.Показателят "бизнес климат в промишлеността" остава приблизително на равнището си от предходния месец. Въпреки регистрираното известно подобрение на производствената активност през последните три месеца, намаляват поръчките, което е съпроводено и с по-резервирани очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на първия фактор, отбелязва НСИ. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.Бизнес климатът в строителството намалява с 1.2 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите на бизнеса за дейността през следващите три месеца са по-песимистични, като несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми продължават да са основните пречки за развитието на дейността.И тук мениджърите очакват продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.В търговията на дребно се отчита също спад - с 0.7 пункта спрямо ноември, което се дължи на влошените очаквания на търговците за състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и песимизъм в прогнозите както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Основните фактори, затрудняващи развитието в отрасъла, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията и недостатъчното търсене. Търговците очакват запазване на продажните цени в отрасъла в следващите три месеца.През декември показателят "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 2.6 пункта. Мениджърите са резервирани по отношение на настоящото търсене, но очакванията им за следващите три месеца се подобряват. Основните пречки в дейността продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, но и тук не се очаква промяна на продажните цени през следващите три месеца.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...