Бизнес

  

Бизнес климатът се подобрява при промишлеността и услугите

PlovdivWeek на 30/01/2017, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
С подобрен бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите Националният статистически институт (НСИ) обяснява покачването с 0.8 пункта на общия показател на бизнес климата през януари 2017 г. в сравнение с предходния месец.ПромишленостСъставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.9 пункта в сравнение с декември 2017 година, което се дължи на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от октомври 2016 г. (74.6%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче от НСИ предвиждат недостиг от мощности.Несигурната икономическа среда остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.СтроителствоПрез януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към "задоволително". По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки намалява спрямо октомври 2016 г. и се оценява на 5.3 месеца. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.Основните пречки пред работата на предприятията продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Засилва се и отрицателното влияние на фактора "неблагоприятни климатични условия", посочват от НСИ. Мениджърите очакват продажните цени в строителството да останат промяна през следващите три месеца.Търговия на дребноСъставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва нивото си от предходния месец, което се дължи на влошените очаквания на търговците на дребно за обема на продажбите и поръчките през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на бизнеса. Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.УслугиПрез януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 3.5 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са също оптимистични.През последния нараства неблагоприятното въздействие на фактора "конкуренция в бранша", който измества на второ място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда, отбелязват от НСИ. Мениджърите очакват запазване на равнището на продажните през следващите три месеца.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...