България

  

Лукарски с цел за повече разходи за наука

PlovdivWeek на 30/11/2015, 16:40

Източник: www.standartnews.com
Амбициозната ни цел е до 2020 г. делът на разходите за научно-изследователска дейност да достигне 1,5% от БВП на страната, каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на откриването на работна среща на тема "Предизвикателствата за технологичното развитие на България", организирана от Българската академия на науките и Министерството на икономиката, предаде "Фокус". "Съществуващата в момента иновативна среда не допринася за ускоряването на икономическия растеж на България. Още по-малко тя допринася за съкращаване на дистанцията спрямо другите страни-членки на ЕС", заяви той. По думите на министъра, без иновации и инвестиции в научно-изследователска дейност е невъзможно да бъдем конкурентоспособни на глобалния пазар. "Имаме нужда от добре функционираща иновативна система, която да гарантира възможности за бърз преход към производството на стоки с висока добавена стойност", допълни министър Лукарски. Той посочи, че през 2014 година разходите за научно-изследователска дейност отбелязват ръст от 23,8%, надхвърляйки 650 млн. лева. "Делът на тези разходи от БВП на страната се е променил от 0,64% през 2013 до 0,78% през миналата година. Най-сериозен принос за увеличението имат частните предприятия. Миналата година с 9% се е повишил и броят на заетите в изследователска стойност, с което те вече надхвърлят 19 хиляди души", отбеляза министърът на икономиката. Той определи тези данни като положителна тенденция за развитие, като заяви, че България си поставя амбициозна цел делът на разходите за научна изследователска дейност да достигне 1,5% от БВП. "Вярваме, че тази цел е достижима, като за постигането й е необходимо да формираме обща визия за развитие. Тя намира израз в разработената иновационна стратегия за интелигента специализация. Тази стратегия ще осигури максимално усвояване на средствата по ОП "Иновации и Конкурнтоспособност 2014-2020 година", заяви още министър Лукарски.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...