България

  

Женим се все по-рядко и на Христова възраст

PlovdivWeek на 22/12/2015, 16:41

Източник: www.standartnews.com
Броят на сключените бракове у нас намалява непрекъснато от 1945 г. насам. През 2014 г. в България са сключени 24 596 юридически брака, или с 2 653 повече отколкото през предходната година. Това сочи статията "Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век", публикувана от Националния статистически институт. Автор на статията е НСИ, тя е част от пилотен проект на Евростат, а данните са от ноември тази година. Увеличава се и средната възраст при сключване на брак както при мъжете, така и при жените. През 2000 г. средната възраст при сключване на брак за мъжете е била 30.0 години, а през 2014 г. тя достига 32.7 години, почти Христова възраст. При жените тези стойности са съответно 26.4 и 29.4 години. Значително нараства делът на хората, които живеят съвместно без сключен брак. През 2011 г. те са били 9.4%. Най-голямо увеличение на лицата, живеещи в съжителство без брак, се наблюдава сред 30 - 39-годишните - 13.0%, следвани от лицата на възраст 20 - 29 години - 6.4%. От края на 60-те години раждаемостта в България непрекъснато намалява. През 2014 г. броят на живородените в страната деца е 67 585. В сравнение с предходната година той се увеличава с 1 007 деца, или с 1.5%. Близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2014 г. са 818 хил. и са намалели спрямо 2013 г. с 2.6%. През 2014 г. средната възраст при раждане на дете вече достига 28.1 години, а възрастта при раждане на първо дете нараства от 23.5 на 26.7 години. Очертава се тенденция раждането на първо дете да предхожда сключването на брак. Броят и съответно относителният дял на извънбрачните раждания в България нарастват значително през последните 10 - 15 години. През 2013 г. в страната делът на извънбрачните раждания е бил 59.1% от всички живородени. За над 72% от извънбрачните раждания има данни за бащата. В селата относителният дял на извънбрачните раждания е по-висок, отколкото в градовете. Броят на разводите през 2014 г. е 10 584 и е с 324 по-малък от този през 2013 година. От всички прекратени бракове 82.0% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по "взаимно съгласие" (62.6%), следват "несходство в характерите" (27.4%) и "фактическа раздяла" (7.5%). През 2014 г. средната продължителност на брака е 15.1 години. Средната възраст при развод на мъжете и жените също нараства. През 2014 г. тя е била съответно 43.6 и 40.1 години. Има едно семейство обаче, чийто семеен живот продължава вече 66 години. Запознайте се!статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...